Hest på Fòr

Stall Friheten har tidvis ledige hester som en kan få ha på fòr.   

Mulighet for Hest / Ponni på fòr i skoleferiene. Du velger selv hvor mange dager.

Hest / Ponni på fòr med fast avtale.
Mulighet for å delta på sprangtrening samt delta          på stevner med hesten /ponnien. 

Regler for hest på fòr:
•  Ved klubbstevner ol. må hesten stilles til rådighet, dette vil bli trukket fra på faktura.

•  Hesten skal kun benyttes av den som har hesten på for. 
•  Hesten kan bli ridd 2 ganger pr dag maksimum 60 minutter pr gang.
•  All ridning skal skje i ridehall hvis ikke annet er avtalt med ansvarshavende på senteret med hesten/ponnien sitt eget utstyr (sal, hodelag, sjabrak).
•  Fòrrytteren er ansvarlig for at hesten får mosjon og stell, de helger som fòrrytteren har hesten på for.
•  All ridning og opphold på senteret skjer i egen regi og på eget ansvar.
• Påbud om bruk av hjelm når en er på hesten. 
     

HVORFOR HA HEST PÅ FÒR

Å ha hest på fòr kan være det første steget på vei til å få egen hest. Hvis man ikke har så mye erfaring, vil man på denne måten lære hva som skal til for å ta seg av en hest. Man lærer mye om det daglige stellet som er så viktig. Man lærer seg ansvar og ledelse.  

Priser fra 2021

  • "Drop-In" Hest på fòr  i helger/ferie 285,- pr dag 
  • Fast annen hver helg 235,- pr dag *
  • Fast hver helg    235,- pr dag* 
  • *ved prisendring vil det bli gitt 1 mnd varsel.
    Det faktureres forskuddsvis 1 mnd av gangen med 1 mnd oppsigelse i forhold til ny faktura periode.  (Forbeholdt feil)
     
  •