Hest på Fòr

Stall Friheten har tidvis ledige hester som en kan få ha på fòr.   

Mulighet for Hest / Ponni på fòr i skoleferiene, en velger selv hvor mange dager alt etter etterspørsel. 

Hest / Ponni på fòr med fast avtale, med mulighet for å delta på sprangtrening samt delta på stevner med hesten /ponnien. Dette etter avtale med Kathrine.

Regler for hest på fòr:
•  Ved klubbstevner ol. må hesten stilles til rådighet, dette vil bli trukket fra på faktura.

•  Hesten skal kun benyttes av den som har hesten på for, og ikke lånes videre uten avtale.  

•  Hesten kan bli ridd 2 ganger pr dag maksimum 60 minutter pr gang.

•  All ridning skal skje i ridehall hvis ikke annet er avtalt med ansvarshavende på senteret med hesten/ponnien sitt eget utstyr (sal, hodelag, sjabrak).

 • Ikke lov å hoppe, kun bom på bakken. 

• Får en lov til å ri på tur så gjelder dette kun rundt plassatjern, det er ikke lov å galoppere. 

•  Fòrrytteren er ansvarlig for at hesten får mosjon og stell, de helger som fòrrytteren har hesten på for.

•  All ridning og opphold på senteret skjer i egen regi og på eget ansvar.

• Påbud om bruk av hjelm når en er på hesten. 

HVORFOR HA HEST PÅ FÒR

Å ha hest på fòr kan være det første steget på vei til å få egen hest. Hvis man ikke har så mye erfaring, vil man på denne måten lære hva som skal til for å ta seg av en hest. Man lærer mye om det daglige stellet som er så viktig. Man lærer seg ansvar og ledelse.  

Priser fra 01.01.2022

  • "Drop-In" Hest på fòr  i helger/ferie 295,- pr dag 
  • Fast annen hver helg 245,- pr dag *
  • Fast hver helg    245,- pr dag* 
  • *ved prisendring vil det bli gitt 1 mnd varsel.
    Det faktureres forskuddsvis 1 mnd av gangen med 1 mnd oppsigelse i forhold til ny faktura periode.  (Forbeholdt feil)
     
  •