oppstalling          

Oppstalling

Stall Friheten har tidvis ledig stallplass. 

*Boksene er på ca 9 kvm.

*Inkl. Gode paddock/ luftegård muligheter.

*Bruk av ridehall og utebane.  

*Fòr i ukedagene 3 ganger pr dag.

*I helgene er det fòring på dugnad, en regner 1 dag pr oppstalling. Pr.dags dato er dette ca 1 dag annen hver mnd. 

FÔR  

Kvalitets høy, egenprodusert for å tilfredsstille hestens behov samt tilgang til Betfiber og kraftfòr. 

Priser

Se prisliste under, ta kontakt ved spørsmål.

OPPSTALLING & TJENESTER   

 

 

alle er Priser pr mnd 

 • Oppstalling hest. 
  Inkl. spøne 2 g. pr uke, høy og bruk av ridehall og utebane utenom ridetimer og treningstimer.
  4980,- NOK*
 • Oppstalling Ponni , 
  Inkl. spøne 2 g. pr uke, høy og bruk av ridehall og utebane utenom ridetimer og treningstimer.
  4390,- NOK*
 •  Utslipp inkl. 1 dekkenbytte 625,- NOK
 • Bruk av skrittemaskin  375,- NOK
 •  * Forskudd faktureres  for 1 mnd av gangen med 1 mnd oppsigelsestid i forhold til ny faktura periode.  *Prisliste gjelder fra 01.01.2022, forbeholdt feil.