Stallregler 

Stall Friheten

Stallregler

Stallen er åpen mellom klokken 08.00 og 22.00 på hverdager. Helger mellom 08.00 og 20.00. Dersom du må være i stallen utenom dette tidspunktet skal det avtales med stallansvarlige. 

Hestene skal alltid leies forsvarlig på området, enten med grime og leietau eller i hodelag.

Hestene skal kun bindes på anvist plass.

Hestene skal ha fred og ro når de spiser.

Husk at stallen er hestens hjem, ingen løping eller roping.

Hold stallgulvet ryddig. 

Rydd opp etter deg! Det skal kun henge grime, leietau og eventuelt utedekken på boksen.

All møkk på stallgang og gårdsplass skal feies opp umiddelbart. 

Sett på plass greip/trillebår/feiekost der det hører hjemme, slik at andre kan finne det etter deg.

Ikke gå inn i boksen/luftegården til en fremmed hest med mindre det er avtalt med Stallansvarlig eller hesteeier.

All opphold på senteret skjer på eget ansvar.

Ingen foring utenom foringstider uten avtale.

Ikke love å fore høy ute i paddock.

Trening skal skje i regi Stall Friheten.

Sett på plass greip/trillebår/feiekost der det hører hjemme, slik at andre kan finne det etter deg.

Vaskespilte brukes til vasking av hest og skoing. Husk å gjøre rent etter bruk.

Ingen hester har krav på å stå lenger enn 1 time i luftegård.

Hester kan ikke slippes i hallen uten tilsyn.

Lån av andre bokser er ikke tillat uten spesielle avtaler.

Stallansvarlig: 
 Kathrine Hellevik, Mobil 957 34 100